วิธีการและเคล็ดลับ - บันทึกข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน

หาสาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ของระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์, การติดตั้ง ... แสดงเหตุการณ์ [ของ Windows XP & 7] ที่

Event Viewer เป็นเครื่องมือของ Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการที่รู้จักกันน้อยโดย ...