How-To & Tips - แบบอักษร Apple

แบบอักษร Cambria / Calibri ไม่สามารถใช้ได้ใน OS X ได้มันถูกแทนที่ด้วย New Times โรมัน

ตามนิยามแบบอักษรนี้แสดงถึงรูปแบบกราฟิกของการเขียนดิจิทัล ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์และ ...