วิธีการและเคล็ดลับ - การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ฮาร์ดดิสก์