วิธีการและเคล็ดลับ - ปรับระดับเสียง Windows ใช้เมาส์