วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในการค้นหา Start Menu

วิธีการที่เราสามารถเพิ่มคุณลักษณะการค้นหาอินเทอร์เน็ตในเมนู Start ของ Windows 7

บางครั้งเมื่อเรามีการค้นหาอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตถ้าเราใช้ข้อมูลเพิ่มเติม ...