วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มตัวเลือกเพื่อส่งไปที่เมนู