วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มแผงควบคุมไปยังแผงนำทางใน explorer