วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มการเริ่มต้นการซ่อมแซมไปยังเมนูการบูต