วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มการครอบครองไปยังเมนูคลิกขวา