เส้นเวลา - พฤษภาคม 2016

[วิธีการ] เปลี่ยนชื่อหลายไฟล์ (รูปภาพ, เอกสาร) พร้อมกันบน Mac OS X และ Windows PC

มีบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อรูปภาพเอกสารหรือไฟล์อื่น ๆ เพิ่มเติมจาก ...

เราจะกู้คืนความจุเต็ม (GB ที่ไม่ปรากฏอีกต่อไป) ของ USB Stick (แฟลชไดรฟ์) ได้อย่างไร - กู้คืน USB Stick เต็ม ...

ปัญหาคือปัญหาต่อไปนี้ เรามีหน่วยความจำ USB (แฟลชไดรฟ์หรือแท่ง USB) ที่มีความจุ 8 ...