เดือน: ตุลาคม 2015

2 บทเรียนและข่าว
ได้รับเพิ่มเติม

วิธีทำให้คอมพิวเตอร์ของฉัน (พีซีนี้), ถังรีไซเคิล, เครือข่ายและแผงควบคุมปรากฏขึ้น Desktop in Windows 10

สำหรับผู้ใช้ที่ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงโดยตรงจาก Windows 7 ไป Windows 10การกระโดดข้าม Windows 8.1, …