เส้นเวลา - ธันวาคม 2013

วิธีที่เราสามารถป้องกันไม่ให้การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมในการติดตั้งใช้งาน

ฉันไม่คิดว่ามีผู้ใช้ Windows ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจ ...