เส้นเวลา - ธันวาคม 2013

เราจะป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้อย่างไรเมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น Windows

ฉันคิดว่ามีผู้ใช้ Windows ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมของบุคคลที่สามต่าง ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ...