เส้นเวลา - เมษายน 2013

วิธีที่เราสามารถดาวน์โหลดและบันทึกการอัพเดต Windows สำหรับการติดตั้งในภายหลังหรือออฟไลน์

เมื่อมันมาถึงการติดตั้งใหม่ Windowsสิ่งที่ลดความกระตือรือร้นของเราไม่ใช่การติดตั้ง ...