เส้นเวลา - มีนาคม 2013

เราจะเพิ่มปุ่มปิดย่อขนาดเล็กสุดและขยายใหญ่สุดให้กับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ได้อย่างไร Windows 8

ด้านหนึ่งที่ยากที่จะเพิกเฉยต่อระบบปฏิบัติการ Windows 8 เป็นแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย ​​...