เส้นเวลา - สิงหาคม 2012

เราจะเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบการยืนยันอีกครั้งได้อย่างไรเมื่อเราลบบางสิ่งใน Windows 8

ผู้ใช้ Windows 8 เป็นไปได้มากที่จะสังเกตเห็น (ถ้าไม่ใช่ตอนนี้คุณจะรู้ว่าทำไม ...

วิธีที่เราสามารถป้องกันการติดตั้งไม่ได้รับอนุญาตของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณแชร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับผู้ใช้หลายรายคุณอาจไม่มี ...