เส้นเวลา - พฤษภาคม 2010

วิธีเปิดใช้งานความโปร่งใสแบบเต็มใน Windows 7 [เคล็ดลับความโปร่งใสที่ชัดเจนอย่างเต็มที่]

ความโปร่งใสใน Windows 7 ถูกเปิดใช้งานทันทีหลังการติดตั้ง (หากการกำหนดค่า ...

สร้างทางลัดเพื่อสิ้นสุดแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองต่อ Windows 7 [แอปที่ไม่ตอบสนอง]

ด้วยเหตุผลหลายประการ (หน่วยความจำไม่ดี, CPU "หมด", กระบวนการที่ถูกบล็อก, การกำหนดค่าที่ล้าสมัย ฯลฯ ) - ...

วิธีปิดใช้งาน / เปิดใช้งานตัวเลือกโฟลเดอร์อีกครั้งใน Windows Vista หรือ Windows 7

ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องการปิด / เปิดใช้งานตัวเลือกโฟลเดอร์ (ด้วยเหตุผลหลายประการ ...