เส้นเวลา - เมษายน 2010

เปลี่ยนลำดับการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้ (ตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย - Windows 7)

ที่บ้านหรือในสำนักงานเรามีคลื่นไร้สายมากมายที่เราเข้าถึงได้ แต่ ...

จะไม่ระบุชื่อบนอินเทอร์เน็ตฟรีซ่อน IP [ประเภทความเป็นส่วนตัว]

แต่ละคนต้องการอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ ดีที่สุด ...