เส้นเวลา - ธันวาคม 2009

ผู้จัดการ NoDrive หรือวิธีการซ่อนไฟล์ส่วนบุคคลจาก prying ตา

เราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะซ่อน: บางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือที่สำคัญไม่มีนัยสำคัญหรือ ...

สิ่งที่เล่น: เก็บตาบนทุกอย่างที่ย้ายในระบบ (บริการกระบวนการไดรเวอร์โมดูลอื่น ๆ )

ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและบริการต่างๆที่กำลังทำงาน ...