เส้นเวลา - ธันวาคม 2009

ผู้จัดการ NoDrive หรือวิธีการซ่อนไฟล์ส่วนบุคคลจาก prying ตา

เราทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะซ่อน: บางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือที่สำคัญไม่มีนัยสำคัญหรือ ...

มีอะไรกำลังทำงานอยู่: ติดตามทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวในระบบ (บริการกระบวนการไดรเวอร์โมดูล ฯลฯ )

ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและบริการต่างๆที่กำลังทำงาน ...