เส้นเวลา - ธันวาคม 2009

สิ่งที่เล่น: เก็บตาบนทุกอย่างที่ย้ายในระบบ (บริการกระบวนการไดรเวอร์โมดูลอื่น ๆ )

ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนควรตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและบริการต่างๆที่กำลังทำงาน ...