Windows ทิวทัศน์

วิธี IE8 สภาพสามารถเบราว์เซอร์ที่จะทำให้หน้าเว็บที่ IE7

แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าอินเทอร์เน็ต Explorer 8 ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างของเวอร์ชันก่อนหน้าและที่เกี่ยวข้อง ...

AIMP2 v2.50

AIMP v2.50 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมเล่นที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันใช้นี้ ...