บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - Twitter

Twitter - Add-ons ซอฟแวร์และโทรศัพท์มือถือ

Facebook กับ Twitter - Facebook Lite

จนถึงเมื่อวานนี้เครือข่าย Twitter ไม่รู้จักคู่แข่งเหมือนเดิม แม้ว่าการลอกเลียนแบบจำนวนมากได้ปรากฏขึ้น ...