Update Windows 11 สร้าง 25272

Windows 11 Insider Preview สร้าง 25272

Microsoft เพิ่งเปิดตัวการอัปเดตใหม่สำหรับ Windows 11 ช่องพัฒนา. ดูตัวอย่าง Build 25272 มาพร้อมกับข่าวเล็กน้อย...