บทช่วยสอนข่าวสารและฟีเจอร์ - หมายเหตุ

รายการสั่งซื้อ

วันพฤหัสบดีเป็นวันธรรมดาเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ โดยไม่ต้องประกาศอะไรที่น่าตื่นเต้น บางทีเหมือนท้องฟ้าดูเหมือน ...