บทแนะนำข่าวสารและคุณสมบัติ - Mac OS X

สอนข่าวการตั้งค่าการกำหนดค่าและการใช้งานดาวน์โหลดและเกมสำหรับ Mac OS X
10.6 Mac OS X (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (สิงโต) 10.8 Mac OS X (สิงโตภูเขา), Mac OS X 10.9 (Mavericks), Mac OS X 10.10.1 (โยเซมิตี)