บทแนะนำข่าวสารและคุณสมบัติ - ชีวิต

Happy Birthday!

มา ... แชมเปญเค้กพลุดอกไม้ไฟลูกกวาดและช้อนส้อมทุกชิ้น กำลังติดตาม ...

กลับ ...

ในบล็อกสักครู่ มันเป็นวันอีสเตอร์ (ไข่มีความสุข!) มันเป็น 1 Mai (Toledo, ปิด