บทแนะนำและข่าวไอที - Windows / macOS / Linux / WordPress / Security

ขยายโครงการลดการลบและสร้างพาร์ทิชันฮาร์ดดิสก์ (HDD ดาวน์โหลดเครื่องมือ)

ก่อนที่เราจะเปลี่ยนขนาดของพาร์ติชันในฮาร์ดดิสก์เราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะเหลือพื้นที่เพียงพอ ...