wpuser_X Administrator ใช้ประโยชน์ / แฮ็คใน WordPress ปลั๊กอินความสามารถ PublishPress

Hacker Security Virus Hero 1

ความท้าทายด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นทุกที่ และแฮ็กเกอร์ล่าสุดได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในปลั๊กอินความปลอดภัย WordPress ยิ่งไปกว่านั้น ยังออกแบบมาเพื่อจำกัดการเข้าถึงความสามารถของผู้ใช้ WordPress และควบคุมการอนุญาตได้ดีขึ้น หากคุณมีบล็อก ร้านค้าออนไลน์ ไซต์นำเสนองาน WordPress และโมดูล… อ่านเพิ่มเติม