วิธีการและเคล็ดลับ - กระบวนการของ Windows

กระบวนการการตั้งค่าความสำคัญของ CPU (ผ่าน Task Manager กำหนดลำดับความสำคัญ)

ระบบปฏิบัติการ Windows ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการตอบสนองของซีพียูให้เป็นกระบวนการที่ ...