วิธีการและเคล็ดลับ - Windows ไม่เคยมี Metro UI

Windows ไม่เคยมี Metro UI

หน้าจอเริ่มต้นส่วนบุคคลของกระเบื้อง / หน้า (Metro) ใน Windows 8 - การสั่งซื้อการเพิ่มการลบและการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

ท่ามกลางข่าวที่ชัดเจนที่สุดของระบบ Windows 8 เป็นส่วนต่อประสาน Metro ของ ...