วิธีการและเคล็ดลับ - ข่าว Windows 8.1

วิธีการที่เราสามารถแสดงห้องสมุดล่องเรือแผงด้านหลังของแฟ้ม Explorer ใน Windows 8.1 ดูตัวอย่าง

การอัปเดต Windows 8.1 (ปัจจุบันเป็นเพียงเวอร์ชันตัวอย่าง) มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ...