วิธีการและเคล็ดลับ - Windows 10 Technical Preview

วิธีการที่เราสามารถย้ายจากหน้าต่างที่เปิดหนึ่งไปยังอีกสก์ท็อปเสมือนใน Windows 10 ดูตัวอย่างเทคนิค

คุณลักษณะที่ขาดระบบ Windows เป็นส่วนหนึ่งของเดสก์ท็อปเสมือน (หรือ ...

วิธีการเปิดและแสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเมนูเริ่มในตัวอย่างของ Windows ฮิตของ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Microsoft ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหม่คือการคืนกลับ ...