วิธีการและเคล็ดลับ - การตั้งค่าตัวอย่าง Windows 10

วิธีการใช้งานที่ทันสมัย​​ในแบบเต็มหน้าจอใน Windows ฮิตดูตัวอย่างเทคนิค

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Windows 10 คือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ​​(หรือแอพพลิเคชัน ...

วิธีการเปิดและแสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเมนูเริ่มในตัวอย่างของ Windows ฮิตของ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Microsoft ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหม่คือการคืนกลับ ...