วิธีการและเคล็ดลับ - Windows 10 แสดงตัวอย่าง

วิธีการเปิดและแสดงหน้าจอเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเมนูเริ่มในตัวอย่างของ Windows ฮิตของ

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย Microsoft ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ใหม่คือการคืนกลับ ...