วิธีการและเคล็ดลับ - Microsoft Windows ดาวน์โหลดและเคล็ดลับ

ไมโครซอฟท์ Windows ดาวน์โหลดและเคล็ดลับ

[วิธีการ] เปลี่ยนชื่อหลายไฟล์ (รูปภาพ, เอกสาร) พร้อมกันบน Mac OS X และ Windows PC

มีบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อรูปภาพเอกสารหรือไฟล์อื่น ๆ เพิ่มเติมจาก ...