วิธีการและเคล็ดลับ - Update Driver

วิธีการแก้ไข GeForce ประสบการณ์การปรับปรุงข้อผิดพลาด - ไม่สามารถเชื่อมต่อ NVIDIA ลองอีกครั้งในภายหลัง

ข้อผิดพลาดที่พบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องพีซี / แล็ปท็อปที่มี Windows 10 และ ...