ลบ / ซ่อนนาฬิการะดับเสียงเครือข่ายพลังงานและการดำเนินการ Center จาก System ถาด (ลบไอคอน Systray)

ฉันไม่รู้แน่ชัดว่าใครอยากจะให้นาฬิกาหายไป การตั้งค่าระดับเสียง ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (ใช้ได้กับโน้ตบุ๊ก) และ...