วิธีการและเคล็ดลับ - svchost.exe

เราจะปิดการอัพเดทได้อย่างไร Windows ไม่มีอะไร [ปิดการใช้งาน Windows ไม่เคยอัพเดท]

เปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ในบทอัปเดต Windows 10 เป็นอะไรเพิ่มเติม ...