วิธีการและเคล็ดลับ - เริ่ม Windows ติดตั้งใน Safe Mode