คุณจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไร MACเพื่อบูตและปิดหลังจากเวลาที่ตั้งไว้

หากคุณเป็นผู้ใช้ OS X และต้องการสิ่งนั้น Macการบูตและปิดเครื่องของคุณ (หรือเข้าสู่โหมดสลีป) โดยอัตโนมัติทุกวันหลังจากกำหนดการที่ตั้งไว้ (วิธีนี้คุณจะไม่ต้องเปิดหรือปิดด้วยตนเอง Macเว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่จะขัดขวางคุณ... อ่านเพิ่มเติม