วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ตั้งค่า OS X เพื่อปิดตารางเรียน