วิธีการและเคล็ดลับ - การบล็อกข้อความของเซิร์ฟเวอร์