เซิร์ฟเวอร์

ล้าง DNS Cache เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ (ล้าง, เปิดใช้งาน, ปิดใช้งานแคช DNS - Windows XP, Vista & Windows 7)

DNS Cache (แคชเซิร์ฟเวอร์ชื่อ) เป็นกระบวนการที่เก็บแบบสอบถาม DNS ของแอปพลิเคชัน (อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์…