วิธีใช้ & เคล็ดลับ - เราเตอร์ Wi-Fi

อะไรคือความแตกต่างระหว่างความถี่ของ 2.4GHz Wi-Fi และ 5GHz ที่ (และเทปจะชี้ให้เห็นการเชื่อมต่อ)

เราเตอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดรองรับช่องทางการเชื่อมต่อสองช่องทางคือ ...