วิธีการและเคล็ดลับ - จำกัด exe ไม่ให้ทำงานใน Windows