วิธีใช้ & เคล็ดลับ - คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นใน Firefox