วิธีใช้ & เคล็ดลับ - เริ่ม explorer ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล