วิธีการและเคล็ดลับ - รีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็น default settings