วิธีการ & เคล็ดลับ - ลบฟิลด์การชำระเงินของ WooCommerce