วิธีการ & เคล็ดลับ - ลบการค้นหาที่บันทึกใน Twitter