วิธีการและเคล็ดลับ - เจ้าของจดทะเบียนและชื่อองค์กร