วิธีการและเคล็ดลับ - เปิดไฟล์ Regbook ด้วย notepad