วิธีใช้ & เคล็ดลับ - พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ (ระบบคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชัน) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับการร้องขอจากไคลเอนต์ที่ค้นหาทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์อื่น ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ขอบริการบางอย่างเช่น fileการเชื่อมต่อเว็บเพจหรือทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่จากเซิร์ฟเวอร์อื่น พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ประเมินคำขอเป็นวิธีลดความซับซ้อนและควบคุมความซับซ้อน ทุกวันนี้พร็อกซีส่วนใหญ่เป็นพร็อกซีของเว็บทำให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ง่ายขึ้น